Etter å ha lett med lys og lykte var det endelig en internasjonal avtale amerikanerne fant å kunne støtte.

THOMAS OWREN,

BERGEN