Dermed spares den sårbare sentrumskjernen for en del trafikk. Etter Venstres mening må det arbeides for å utvide tilbudet med gratisbuss i sentrum, og Venstre ser derfor positivt på byrådets varslete gjennomgang av parkeringsbussen.

Det er nå 12 år siden Venstre for første gang foreslo en ordning med gratis buss i sentrum, og under budsjettbehandlingen i fjor fikk vi endelig flertall for dette. Resultatet er veldig bra. Den gratis parkeringsbussen som trafikkerer ByGarasjen-Nøstet får mye av æren for at ByGarasjen fylles, og må derfor prioriteres videre. For Venstre er det uaktuelt at gratisbussen skal bli en salderingspost i budsjettet.

Ifølge Bergen Parkeringsselskap har 25 prosent flere bergensere løst billett i ByGarasjen enn på samme tid i fjor. Bare i oktober kjøpte bilistene 84.000 enkeltbilletter i ByGarasjen, og pågangen vil trolig øke ytterligere frem mot jul.

Hver uke frakter gratisbussen mellom 9000 og 10.000 passasjerer. Dette er en kjempesuksess. Mer gratis buss i sentrum betyr mindre luftforurensning.

Av Julie Andersland, Venstres gruppeleder i bystyret