Det er all grunn til å ta utvalgets innstilling på alvor, og å bringe debatten ut forbi universitetsmiljøene alene. Universitetet, forskningens kår, og studentenes situasjon er for viktig til at det alene blir en debatt for de innvidde. Universitetene har også bruk for allierte utenfor egne rekker. For Venstre er det tre prinsipper om høyere utdanning som vi ikke forhandler på: Utdanningen skal fortsatt være gratis i de offentlige utdanningsinstitusjonene.Universiteter og høgskoler skal fortsatt være uavhengige og den frie forskningen skal ivaretas.

Kobbeltveit har også en vurdering av hva Venstre vil komme til å mene om utvalgets innstilling som mildt sagt er egnet til å overraske oss venstrefolk. Han forutsetter så vidt vi kan forstå at Venstre vil omfavne utvalgets innstilling, for, som han skriver: «Venstre kjøper alle reformer der ordet fridom er involvert.» Like over har han gitt uttrykk for at det hele står om forskningens frihet, og uavhengige universitet. Kobbeltveit kunne godt tiltenkt oss evnen til å ha et noe mer reflektert forhold til uavhengighets— og frihetsbegrepet enn den siterte setningen gir oss.

Venstre er seg meget bevisst hva vi gikk inn for da Stortinget behandlet reformen av høyere utdanning våren 2001. Den gang gikk vi inn for at universitetene skulle være forvaltningsorgan med betydelige friheter. Vi la også inn betydelig kapital i forhold til disse spørsmålene i valgkampen i 2001. Dette er vi selvfølgelig forpliktet av, og vi skal nå studere utredningen fra Ryssdal-utvalget nøye. Ved den videre behandlingen av innstillingen vil det ligge fast at universitetene skal være uavhengige og frie, også i forhold til betalte oppdrag. Det skal ikke minst satses på grunnforskning, og det skal være godt rom for midler til den enkelte ansatte. Gratisprinsippet skal opprettholdes, og universitetene skal ledes av valgte organer, også med studentrepresentasjon. Vi tillater oss derfor å gi uttrykk for at du rett og slett tar feil, Olav Kobbeltveit.

Trine Skei Grande, Venstres parlamentariske leder Harald Hove, vararepresentant Stortinget, Hordaland