Den elektroniske innkrevingen av bompenger slås bare av på søn— og helligdager. I tillegg øker taksten med 50 prosent, fra 10 til 15 kroner. Til gjengjeld er det muligheter for store rabatter til dem som kjøper elektronisk brikke.

Bergen Bompengeselskap skal holde styr på inntektene fra det nye bompengesystemet. Styreformann Reidar Lien opplyser til Bergens Tidende at selskapet ennå ikke har bestemt seg for hvilke rabatter man vil gå inn for. Heller ikke om det skal settes et tak på antall betalte passeringer pr. måned. Et slikt tak er imidlertid innført andre steder, med maks 60 betalte passeringer i måneden.. Hensikten med det er å unngå at de som kjører ofte gjennom bompengeringen skal påføres urimelig høye utgifter. Det gjelder ulike former for næringstrafikk, som drosjer og sjåførskoler.

— Vi vil komme tilbake til dette med rabatter etter sommeren. Vi må da søke Vegdirektoratet om godkjennelse for det opplegget vi ønsker, sier Reidar Lien.

Vegdirektoratet har imidlertid for lengst skissert hvordan de ser for seg rabattene i bompengeringen i Bergen.

n Ved abonnement på 25 turer gis 30 prosent rabatt. Abonnementet koster da kr. 262,50. Det gir en pris på kr. 10,50 pr. passering.

n Ved abonnement på 175 passeringen, som man for å være normalforbruk i et halvt år, økes rabatten til 40 prosent. Da koster abonnementet kr. 1575,-, og prisen pr. passering blir 9 kroner.

n Ved abonnement på 350 turer (normalforbruk i ett år) får man 50 prosent rabatt. Dette abonnementet koster kr. 2625,-. Prisen pr. passering blir da kr. 7,50.

Økningen fra dagens årskort, som koster kr. 2 200,-, til abonnementet som koster 2 625,- er på «bare» 19 prosent, mens prisen pr. enkeltpassering øker med 50 prosent. Men da bør det også legges til at med dagens halvårs- og årskort kan man kjøre et ubegrenset antall ganger gjennom bommen uten at man må betale mer. Med den elektroniske brikken betaler man for hver eneste tur opptil taket på 60 turer i måneden, hvis taket innføres.

n Det vil bli innført en timesregel, som betyr at du betaler bare bompenger én gang i timen. Etter en passering med betaling, kjører du altså gratis gjennom bompengeringen en hel time etterpå. I Bergen er dette særlig verdt å merke seg for dem som kjører over Søreide og Strømme bro mot Bergen sentrum. Fra 1. februar vil en bompengestasjon settes i drift ved Strømme båtforening. De som da kjører til Bergen sentrum, blir avkrevd betaling ved båtforeningen, men ikke fremfor Løvstakktunnelen hvis man passerer der innen én time.

Men dette gjelder altså bare de med brikke på frontruten. Hver eneste bil som passerer uten brikke blir også registrert og får krav om betaling, men det er uten rabatt. Og for disse bilene gjelder heller ikke timesregelen. Den som kjører fra Søreide over Strømme bro til Bergen, må betale 15 kroner to ganger.