Andre grupper som av sosiale årsaker trenger oppfølging, og av ulike årsaker ikke deltar i arbeidslivet, prioriteres i offentlig barnehage og får også dekket store deler av barnehageutgiftene.

Andre familier blir da henvist til køen i private barnehager som fortsatt koster mer enn de kommunale barnehagene, og må betale full, i tillegg til skatter og avgifter. Vil nå komme lenger bak i køen om forslaget at barn med innvandrerbakgrunn automatisk skal prioriteres med gratids barnehageplass!

Bedrifter mister verdifull arbeidskraft om det skal være slik at det ikke slal lønne seg å være i arbeid. For de som ønsker, og trenger barnehageplass for å delta i arbeidslivet.

MAGNAR LID