Juryens stemmerådgivning er hemmelig. Verken fagdommere eller forsvarere får greie på hvordan juryen har stemt.

Men et kvinnelig jurymedlem, som ikke ønsker å bli identifisert, forteller til Bergens Tidende at hun stemte for frifinnelse av den drapstiltalte Jarle Olsen. Hun syntes synd på ham, og gikk hjem og gråt da fagdommerne bestemte seg for å overprøve juryen.

— Vi brukte lang tid på rådslagningen, og gikk gjennom alle indisier før avstemningen. Selv følte jeg gjennom hele saken hva som var riktig. Jeg dannet meg et bilde av det som hadde skjedd. Det gjorde vi alle, opplyser jurymedlemmet.

— Fulgte du saken i mediene mens du satt som jurymedlem?

— Ja, men det har ikke påvirket min stemme, svarer kvinnen.

- Som å få juling

Knappe fem minutter tok det før tre fagdommere satte juryens kjennelse til side. For de to drapstiltalte i Åsane-saken, Jarle Olsen og Tor Helge Flaten, ble det noen skjebnesvangre minutter. Stemningen blant jurymedlemmene var slett ikke bedre.

— Det føltes som om vi hadde gjort noe galt. Det var veldig vondt, nesten som å få juling, sier et av jurymedlemmene til BT.

— Jeg var bare trist og lei meg, og syntes synd på Jarle, sier kvinnen.

— Var du kjent med at juryformannen tidligere var blitt dømt?

— Nei, det visste jeg ikke.

— Kan det ha påvirket rådslagningen?

— Det tviler jeg sterkt på. Jeg opplevde juryformannen som en seriøs fyr, svarer kvinnen.

I gårsdagens BT ble det kjent at juryformannen i 1992 ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for grov uforstand i tjenesten. I likhet med Jarle Olsen hevdet juryformannen at han var blitt uskyldig dømt.

- Alle var i tvil

Bergens Tidende var i går i kontakt med flere av juryens medlemmer i Åsane-saken. Samtlige medlemmer hadde på forhånd blitt enige om ikke å kommentere saken i mediene før en rettskraftig dom foreligger. Men lektor Hans Kvalvåg i Bergen valgte likevel å kommentere det som skjedde mandag.

— Vi reagerte selvsagt sterkt på at juryens kjennelse ble satt til side. Men det er bare noe må vi akseptere, sier Kvalvåg, som ikke legger skjul på at det var stor frustrasjon blant juryens medlemmer.

Kvalvåg innrømmer at det var en svært vanskelig sak, med lang rådslagning.

— Enkelt var det ikke, vi satt i fem timer før vi kom til et endelig resultat. Vi var i tvil. Det var vi alle sammen. Men vi forsøkte å være så samvittighetsfulle som vi kunne, opplyser Kvalvåg.

— Var juryen kjent med at juryformannen tidligere var blitt dømt til betinget fengsel?

— Nei, vi var ikke klar over det, svarer lektoren fra Bergen.

Han ønsker ikke å spekulere i hvorvidt dette kan ha påvirket selve rådslagningen.

— Kunne du tenke deg å sitte i en jury igjen?

— Lysten er ikke akkurat veldig stor, sier Kvalvåg.

RETTENS SAMMENSETNING: Juryen som frifant de to drapstiltalte, Jarle Olsen og Tor Helge Flaten, står oppreist til venstre. De tre fagdommerne (midten) satte kjennelsen til side. De tiltalte og deres forsvarer står oppreist til høyre. Bildet er fra første rettsdag i Gulating lagmannsrett. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

RETTENS SAMMENSETNING: Juryen som frifant de to drapstiltalte Jarle Olsen og Tor Helge Flaten (står oppreist til venstre. De tre fagdommerne (midten) satte kjennelsen til side. De tiltalte og deres forsvarer står oppreist til høyre.
ARKIVFOTO: FRED IVAR KLEMETSEN