GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstrøm@bt.no

På sitt møte i går kveld ba sentralstyret organisasjonskulturutvalget om å gjennomgå materialet fylkesstyret i Hordaland Frp har samlet om de såkalte opprørerne.

På fylkesstyremøtet for en uke siden ble sentralstyret bedt om undersøke "forhold, hendelser og uttalelser som tyder på at bestemte "bakmenn" driver et spill for å kapre makt og posisjoner i partiet. Og at de i dette spillet bruker virkemidler som påfører enkeltpersoner og partiet skade."

Fornøyd Sortevik Selv om fylkesstyret ikke har presisert hvem disse bakmennene er, er det alminnelig antatt at dette blant annet gjelder avsatt fylkesleder Sigrun Sangolt Natås, John Mandelid, Haoko Tveitt, Egil Klubben og Ola Opedal.Fylkesstyret legger ikke skjul på at de vil ha undersøkt om disse bakmennene kan ekskluderes.

Politisk nestleder i Hordaland Frp, Arne Sortevik, er svært fornøyd med sentralstyrets vedtak.

— Vi har sendt et utfyllende brev til sentralstyret der vi forklarer mer om bakgrunnen for vårt vedtak. Der ber vi utvalget Lodve Solholm leder om å kontakte en rekke personer i begge leirer i partiet for å avdekke de faktiske forholdene.

Også Vidar Kleppes utspill om en ny overgrepssak i Frp, ble tatt opp på sentralstyret. Kleppe fikk i går kraftig refs i stortingsgruppen under det ekstraordinære gruppemøtet. Innholdet i gruppemøtet var tema på sentralstyret. Det bekrefter generalsekretær Geir Mo.

Kleppe krever gransking - Gruppeledelsen orienterte om møtet og Vidar Kleppe var en del av denne orienteringen. Men saken var ikke gjenstand for egen behandling på sentralstyret, sier Mo.Men at det er sterk frustrasjon over Kleppes handlemåte, er det liten grunn til å tvile på. Men på det to timer lange møtet skal det ikke ha vært diskutert om det kan være aktuelt å ekskludere Kleppe. Etter det BT har grunn til å tro mener partiledelsen at det ikke er riktig å belaste partiet med et oppgjør med den markerte og populære stortingsrepresentanten.Kleppe selv er ikke innstilt på å tie stille. Til TV2 uttaler han at han ønsker full granskning av alle overgrepssakene i Frp.

— Jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg skal få på pukkelen fordi jeg har viderebrakt disse alvorlige opplysningene om tre overgrepssaker som jeg fikk fra Cathrin Rustøen, sier Kleppe.