BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

— Det som har skjedd i Sælevik-saken er uheldig og jeg tar Riksadvokatens kritikk til etterretning. Vi må nå se hva vi kan lære av dette, slik at liknende feil blir unngått i fremtiden, sier politimester Einar Drægebø til Bergens Tidende.

Skal lære Drægebø nedsatte i går et hurtigarbeidende utvalg under ledelse av assisterende politimester Geir Gudmundsen. Utvalget skal undersøke om distriktet på grunn av den konkrete saken skal endre på rutiner, eller om problemet i Sælevik-saken har vært at rutinene ikke ble fulgt.Utvalget skal avgi skriftlig rapport innen 31. mai.

— Hvordan kan det overhodet skje at det tar 45 måneder å få registrert en anmeldelse - og at det først skjer etter en rekke purringer og krav fra Sælevik?

— Det er selvsagt beklagelig. Jeg oppfatter dette som en klar glipp i forhold til etablerte rutiner, og at det har skjedd ved en inkurie. Men helt konkret hva som skjedde, skal arbeidsgruppen klarlegge, sier politimester Drægebø.

Kritiserer tempo Han legger vekt på at Riksadvokaten i denne saken har kritisert Hordaland politidistrikt for tempoet i saksbehandlingen, for underretning og for responsen til Geir Sælevik.

— Riksadvokaten har ikke kritiske merknader i forhold til objektiviteten i etterforskningen, eller politiets upartiskhet. Dette bør påpekes for å skape balanse i hva saken dreier seg om, sier han. - Kan enkelte store saker bli for vanskelige for enkelte lensmannskontorer?

— Nei, i utgangspunktet skal det ikke være noe problem. I de mest alvorlige sakene som drap og alvorlige seksualovergrep skal lensmannskontorene koble inn politidistriktet, slik at de får støtte i etterforskningen.

Drægebø påpeker at det har skjedd store endringer i politidistriktet de siste 2,5 årene. Kvalitetssikringen av arbeidet skal nå være langt bedre.

— Noe av det riksadvokaten kritiserer ville neppe skjedd i dag, sier Einar Drægebø.

fakta/Sælevik-saken* Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og "til det siste". Dette innebærer en anklage om opp til fem tusen voldtekter.* Også broren Dag ble anmeldt av søsteren, for vold, tyveri og hærverk. n Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom. Brødrene har hele tiden ment at de har vært utsatt for et komplott.* Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser, men politiet brydde seg ikke om å etterforske det.* 9. mai ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.