Denne utviklingen, som jeg mener har pågått lenge, kan kortfattet beskrives med færre avganger, manglende satsning på kundeservice, flere forsinkelser blant annet på grunn av flere gjennomgående ruter, hyppige ruteendringer, ingen eller dårlig ruteinformasjon på holdeplassene – mange holdeplasser har ikke engang informasjon om hvilke busser som stopper der – i beste fall må du regne ut omtrent når bussen skal passere, mye unødvendig venting i forbindelse med korrespondanse, mindre smidighet fra sjåfører overfor ukurante passasjerer (f.eks. passasjerer med barnevogn eller bagasje).

Dette kombinert med en stadig økning i billettprisene (dobling av prisene i løpet av få år) og lengre reisetid gjør selvsagt sitt til at de som har alternativ transportmulighet velger det.

SIGVE