Gjennomgangstonen har vært at alle andre skal bidra til å løse situasjonen, men ikke på bekostning av min lønn. Det som forundrer meg er at de som sitter i Rådhuset og en god del heldagspolitikere, tjener langt mer enn det som er normalt, og som i tillegg har frynsegoder som vi vanlige borgere må se langt etter. Det å betale sin egen telefon-/mobilregning er for de fleste en selvfølgelighet. Likedan å betale sin avis eller aviser. Gratis parkering midt i sentrum på anvist plass er et annet gode som også er en del av lønnen.

Disse folkevalgte personene tjener med alle goder inkluder et sted mellom en halv og to tredjedels million kroner i årslønn. Gjennomsnittslønnen i kommunen er tett oppunder 300.000 for velgerne, altså under halvparten av folkets representanter. Hvorfor har ingen av disse valgt å ofre litt av sin egen lønn for å få rettet opp kommunens økonomi. Onde tunger vil kanskje argumentere med at dette bare er bagatellsummer i den store sammenhengen. Hvis vi ser på tallene ved å gå ned i lønn er det slett ikke bagateller. I tillegg til alt dette har de også en pensjonsordning som er langt bedre enn de fleste kan regne med. Det hadde ikke vært for mye forlangt å gå foran med et godt eksempel. Virkningen av å gå foran kan aldri undervurderes. Eller er det slik at det er ens egen lommebok som er viktigst?

Av kommunens 15.000 fast ansatte er det flere tusen, spesielt i toppsjiktet som har betalt lunsj. Dette koster årlig minst 50 millioner kroner for kommunen. Hvis vi regner dette om i en valgperiode vil disse frynsegodene koste den nette sum av ufattelige 240 millioner kroner, pampelønn og -lunsj. Og da mine damer og herrer har pampegildet en kostnadsramme nesten like stor som hele underskuddet i kommunen. Var det noen som snakket om bagatellsummer? Ved å kutte disse helt unødvendige utgiftene som er sterkt medvirkende til å øke avstanden mellom ledelsen og dens utøvere hadde meget vært spart. Hvor mange sykehjemsplasser/pleiere eller opprustning av skoler/nye lærere eller utstyr på skolene kunne vi fått av dette?

Det som er merkelig er at absolutt ingen av partiene tar tak i dette. Det er betimelig å spørre hvorfor. Er det virkelig slik at alle meler sin egen kake og at alle andre skal kutte ned på sin egen situasjon. Disse utregningene er sikkert for lavt kalkulert, med de gir et klart bilde av hvor det kan spares svært mye. Det er mange områder som kan kuttes og skjæres med innsparing som resultat, men dette feltet hvor ledersjiktet kutter i sine urimelige goder er høyst aktuelt i disse valgtider. Jeg har sett meg drittlei på at de svakeste og de som produserer alltid skal bære de tungste byrdene. Hvem er første parti/person som tør å ta tak i dette og forkynne at jeg vil kutte min lønn/mine goder slik at kommunen kan få bedre økonomi. Valget er mandag, det er ennå tid igjen for å rette opp denne urimeligheten.

Vi i Fremskrittspartiet vil også kutte i toppsjiktet i tillegg til alle de andre postene som alle kjenner til. Stem derfor Fremskrittspartiet på mandag.

Godt valg.

Kenneth Rasmussen, 4. kandidat Frp