Hun mener også at Norge må betale økt kontingent for å få eksportere fisk til EU. Dette er feil etter det vi vet om avtalen i dag. Norge har fått kompensasjon for at tollbelastningen i utgangspunktet vil øke med omkring 140 mill. kroner når de østeuropeiske søkerlandene blir medlem i EU. Det skulle da også bare mangle. GATT-avtalen gir sterk støtte for at Norge skal kompenseres i slike tilfeller, bl.a. i artikkel 24, paragraf 4 og 5 (a). Det var dette som skjedde da Spania og Portugal i første omgang, og Sverige, Finland og Østerrike i annen omgang, ble EU-medlemmer.

Det er sannsynlig at Norges kontingent til EU blir tidoblet; til 1800 mill. kroner hvert år. Disse pengene skal overføres til de fattigste landene i unionen. Dette innebærer at Norge vil betale mye mer enn rike EU-land, både målt i forhold til folketallet og i forhold til nasjonalproduktet. Når EU krevde at Norge skulle betale mer enn dobbelt så mye som dette igjen, er det ikke bare grådig, men også arrogant. Norge må gjerne øke hjelpen til fattige folk, men det er ikke i EU-delstatene behovene er størst utenfor Norges grenser. Denne pengesummen kunne ha gjort mer nytte for seg i andre land.

Den enorme økningen i Norges EØS-kontingent binder opp mer av de pengene Norge skal bruke til å bistå andre land. Dette er enda et argument for å si opp EØS-avtalen.

DANIEL DUCROCQ,

LEDER BERGEN NEI TIL EU