Vi er med, enten vi vil eller ei. I anstendighetens navn kan vi i den moderate verden i hvert fall sette en begrensning på vår iver: At NATO, FN og EU sine militæroperasjoner ensidig sier nei til bruk av stridshoder laget med utarmet uran.

La det være sagt at utarmet uran ikke er utarmet i det hele tatt. Det er blitt foredlet til plutonium, og er dermed for kraftig for konvensjonelle atomkraft-reaktorer. Storbritannia og USA har benyttet anledningen til å bli kvitt dette atomavfallet tre ganger tidligere. Denne militærtekniske nyvinningen er allerede prøvd ut i Irak, Serbia og Kosovo. Giftstoffet har en halveringstid på ca. 250.000 år. Opprydding etter forrige dumpingrunde er fortsatt ikke skikkelig i gang.

RUNE SALOMONSEN & BEMBO DAVIES, INSTITUTT FOR NON-TOXIC PROPAGANDA