• Dersom utbyggingen av bybanen stopper med den som er planlagt mot sør, tror jeg det vil være vanskelig å få aksept for å bruke bompenger til drift av bybane. Men dersom dette er en første etappe på veien mot et bybanenett som dekker hele byen, tror jeg det er enklere å få bilistene til å betale ekstra bompenger for å betale driften av kollektivtilbudet, sier KrFs Trygve Birkeland.

Han har problemer med å se for seg at den voldsomme trafikkøkningen kan håndteres uten bybanen.

— Det er sør for sentrum all utbygging skjer. Kyststamveien skal kobles på fra Rådalen. Det veinettet vi har, klarer ikke å svelge unna trafikkøkningen. Derfor trenger også bilistene bybanen.

Birkeland, som selv er bussjåfør, mener en økning i busstilbudet ikke vil være tilstrekkelig.

— Bussene blir stående fast i den samme trafikken.

Han er forundret over at samferdselsminister Torild Skogsholm vender tommelen ned for statlige driftstilskudd til kollektivtrafikken rundt de store byene.

— Jeg regner med at det jobbes hardt mot sentrale myndigheter i denne saken. Det har hele tiden vært en forutsetning at driften skal hente bidrag fra sentrale bevilgninger, sier Trygve Birkeland.