Pr. telefon til selskapet har eg fått opplyst at auken skuldast momsreformen.

Gratulerer og godt valg 2001.

Ingbjørn Steen