Uten motor hadde vi dermed små muligheter for å styre båten under de røffe vindforholdene som Byfjorden i Bergen bød på den dagen. Takket være resolutt og ansvarsfull innsats fra en skipper på en motorbåt fra Bergens Motorbåtforening på Straume, ble vi trygt og sikkert slept tilbake til havn. Den dramatiske hendelsen ga oss en klar påminnelse om at ansvarlige båtførere betyr veldig mye for trygg ferdsel på sjøen. Ved innledning til en ny, og sikkert flott, båtsesong vil jeg benytte denne anledningen til å minne om følgende: Alle som ferdes på sjøen kan komme ut for nødssituasjoner. Det er helt avgjørende for trygg ferdsel at vi alle viser ansvar for andre båtfolks liv og helse, og opptrer slik skipperen fra Bergens Motorbåtforening på Straume gjorde den søndagen. Takk.

FREDRIK HANNESTAD, MANNSKAP PÅ NOR 155 «BATMAN»