Her dreier det seg til syvende og sist om den jødisk-kristne guden kontra Islam og muslimenes Allah, eller slik: Bokens Gud kontra Sverdets (krigens) gud.

Ole Johan Giertsens besyv til avklaring når akkurat like langt som så mye annet fra samme «gaten». Hans sluttsats i BT for 14.11: «Historieløst om Palestina» gir grunn til ettertanke.

Her sier han: «På samme måte som noen tragisk nok bestrider Israels rett til å eksistere, er det like tragisk når Høsteland og hans trosfeller bestrider FNs og dermed verdenssamfunnets respekt for palestinernes rett til sin eksistens».

I ovennevte sitat er det momenter som avstedkommer forferdelig mye galskap.

  1. Erfaringen viser at det kan være nødvendig endog å bestride FN, om bare for den ene tingen selv å overleve?
  1. Hvem er det som bestrider hvem? Er det palestina-araberne og deres allierte som forsøker å utradere jødestaten Israel eller er det kan hende omvendt? Kan noen vise til planlagte aktiviteter fra jødisk side for å utradere palestinerne? Sitter det ikke palestina-arabere i Knesset? Fortell om jødene i europeernes og arabernes verden.

Det bør stå klinkende klart for alle at det ikke går an å komme klar selve Sannheten. Det hjelper intet om det er dette som alltid (?) er det politisk korrekte.

BJARNE KYDLAND