Nå skal en ha fatt i dem som tidligere gikk klar alkoholens fangarmer fordi de ikke likte smaken på djevelskapen. Det skal komme i så mange varianter at ingen skal kunne gå klar bare på grunn av smaken. Og det skal være tilgjengelig overalt.

Ikke et eneste argument kan rettferdiggjøre en slik ødeleggende ordning dere nå setter i kraft.

Det triste er at det er våre mest iherdige alkoholmotstandere, som på grunn av sitt sterke ønske om å sitte med makten, nå gjennomfører slike uønskede tiltak.

Regjeringen har en helseminister som har tatt skikkelig fatt i den ødeleggende og snikende giften nikotin. Mitt råd til regjeringen er; slipp ham løs på alkoholen, denne giften som langt overgår nikotinens skadelige virkninger. Hans mandat må være å kunne ta de beslutninger som må til for å begrense bruken av alkohol, ikke å øke forbruket som nå vil bli resultatet. Han bør særlig legge vekt på tilgjengeligheten og hvordan en best kan skjerme de unge fra dette farlige sølet.

Og blir hans konklusjoner i utakt med internasjonale avtaler, så er det avtalene som bør endres.

Mitt håp blir at helseministeren i denne kampen mot alkoholen viser samme mot og handlekraft som han viste i kampen mot nikotinen.

ARNE DAHL, BERGEN