Vi som pårørende ønsker derfor å belyse vår positive opplevelse ved å få vår far på sykehjem. Etter et slag ved juletider og vedvarende langt sykehusopphold, måtte vi gå til det skritt å søke far til en sykehjemsplass. Far fikk så et korttidsopphold på Åstveit sykehjem i påvente av fast plass i institusjon. Far plages av stor uro, er redd for å være alene og har et dårlig søvnmønster. Han kan til sine tider slite mye på personalet.

På Åstveit fant far den roen og tryggheten han så sårt trengte. Personalet, med sin varme omsorg og vennlige imøtekommenhet, fikk far til å føle seg hjemme. Boenhet 6 er en liten avdeling hvor alt foregår i fellesstuen. Der er kjøkken, spiseplass, salong, tv-stue og «kontor» i samme rom. Dette medfører at der til enhver tid er noen til stede, og far har bestandig folk rundt seg. Far sier selv at alle er så snille med ham.

Personalet henvender seg til oss pårørende på en vennlig måte, bl.a. ved å spørre hvordan vi har det. Særlig overfor mor viser de forståelse for hvor vanskelig det er for henne å få sin mann på sykehjem.

Dere skal alle sammen ha så mye takk for det dere gjør for far og dermed for oss.

JORUNN AKSNES,DATTER