Hordaland fylkesvalstyre vedtok 30. mai at DLF-listen med Sigrun Sangolt Natås på topp måtte samle 500 underskrifter og endre navn for å bli godkjent. Innen fristen 12. juni leverte Hordalandslista listeforslag til Stortingsvalget 2001 med over 500 underskrifter. Hordalands-lista er identisk med den avviste DLF-lista med Sangolt Natås på topp.