DEBATT

Av instituttleder Stein Arild Strømme og rådgiver Harald Åge Sæthre

I BT 9.10. står det at over 30 prosent stryker i matematikk i sitt første semester ved UiB. Det riktige tallet er 17 prosent. Feilen er nok vår, som har sett litt feil i oversiktene da journalisten ringte. Vi ber likevel om litt spalteplass fordi det nå er viktig at ungdom ikke blir skremt bort fra studier i matematikk og naturvitenskap, slik våre begynnerstudenter var redd for i artikkelen. Det studentene i artikkelen ikke har rett i, er at UiB ønsker å opprettholde en viss strykprosent. Vi har tvert imot arbeidet hardt for å redusere stryktallene, som var svært høye på slutten av 90-tallet (ja, godt over 30 prosent). Det har vært satt inn flere tiltak med god effekt, blant annet å differensiere tilbudet, slik at alle får et matematikktilbud de har forkunnskaper til å kunne håndtere. Dette har medført at en større gruppe studenter har fått hjelp med å lese 2MX, som egentlig er et tilbud i den videregående skolen. Fra 2005 faller dette tilbudet bort, når 2MX blir et krav for opptak til realfagstudier. I tillegg til denne differensieringen er også undervisningsformene endret ved å kreve større aktivitet fra studentene, og det er innført vurdering underveis i semesteret. At tiltakene har fungert vises ved lavere stryktall og flere svært gode besvarelser. Vi kan nå med stor sikkerhet si at de som har de nødvendige forkunnskaper og legger inn tilstrekkelig arbeidsinnsats, vil bestå sin eksamen i matematikk.