Av Audun Lysbakken,2.kandidat til Stortinget, Hordaland SV

Riktignok får ingen av de 1500 nordmennene være med på selve møtet, og ikke de 20.000 som er ventet fra Sverige og andre land heller. Men denne gangen er det som skjer utenfor møtelokalene like viktig som det som skjer innenfor. Demonstrasjonene mot EUs toppmøte er et kraftig signal, både til de som styrer EU og til vår hjemlige ja-side. Som i Seattle, Praha og Quebec vil vi få se store folkelige mobiliseringer mot markedsliberalisme og overstatlig fjernstyring. Det er et opprør mot elitene som sakte, men sikkert tar form, og Göteborg skal bli Nordens Seattle.

Det svenske formannskapet i EU har hatt «Enlargement», «Employment» og «Environment» som overskrifter. På toppmøtet skal EU-lederne diskutere disse tre temaene videre. Enlargement betyr utvidelse av unionen østover. Men utvidelsen er ikke det solidaritetsprosjektet EU-tilhengerne forsøker å framstille det som. EU diskuterer nå betingelser for utvidelsen som vil gjøre øststatene til vasaller for det rike vest. Markedene deres skal åpnes for vestlige varer, landbruket omlegges og næringslivet legges ut for salg. Employment betyr arbeidsmarkedspolitikk. På tross av mange års fokusering på massearbeidsledigheten i EU er makthaverne i unionen ikke i nærheten av å finne løsninger. Så lenge markedsliberalismen får fortsette å være ledetråd i den økonomiske politikken kommer det til å forbli slik. Environment, miljø, er også på dagsorden. I unionen som i løpet av kort tid har vedtatt både patent på liv og matsminkedirektiver, som har måttet masseslakte dyr på grunn av et overindustrialisert landbruk og som prediker fri flyt av både mat og trailere.

Unionen handler om samarbeid. Elitenes samarbeid om en politikk for mer fortjeneste for de rikeste. Og for mer arbeidsledighet, større klasseskiller og voksende miljøproblemer. Det er viktig at flere og flere blir med i den voksende bevegelsen mot de som vil gi oss en markedsstyrt framtid. Også her i Norge forbereder unionstilhengerne nye framstøt. Høyres Erna Solberg har fremmet et forslag i Stortinget om at det skal bli lettere for ja-partiene å melde Norge inn i EU, gjennom at det skal kreves bare 2/3 flertall for innmelding, mot ¾ flertall i dag.

For de som vil at vi i Norge skal bestemme over vår egen framtid, som vil velge miljøvern framfor marked og som ønsker rettferdig fordeling av ressursene er det på tide å reise kamp mot EU igjen. Folkets nei må forsvares – derfor må det mobiliseres, både til Göteborg og til valgurnene i september.