Derfor vurderer kommunen å selge ut de lønnsomme delene av søppelbehandlingen. Hvorfor skal dere straks begynne å selge ut det som begynner å bære frukter? Jeg kan tenke meg at det er for å få en rask fortjeneste, men dersom kjøperen blir en monopolist, vil denne fortjenesten raskt kunne bli spist opp.

Uansett så vil vel noen kjøpe virksomhetene fordi de ser fortjenesten på litt sikt? Hvorfor skulle ikke kommunen selv ta denne fortjenesten?

ERIK AMUNDSEN, BØNES