Dette vil bli et område som kan skape aktivitet, og dermed gi et fritidstilbud til byens innbyggere og samtidig bringe inntekter til byens næringsliv i forbindelse med arrangementer. Aktivitetssenteret vil ha kapasitet til å avvikle en rekke typer arrangementer innen skyting, jakt, fiske og friluftsliv.

Aktivitetssenteret er tilpasset for bevegelseshemmede til like med andre. Dette vil trekke mange gjester til Bergen og gi ringvirkninger for turistnæringen og inntekter til kommunen. Det heter seg at mange bekker små gjør en stor å. Politikerne må legge til rette for å få bekken til å renne, aktivitetssenteret må bygges.

BJF ble fratatt sin skytebane da en kommunal bedrift sprengte vekk deler av den gamle haglebanen på Stend. Etter det har den politiske kvernen stått i ro eller malt svært sent. Etter 25 år og 15 lokaliseringsalternativer har vi nå holdt på med utredning av det siste prosjektet i syv år. Selv etter meget grundig saksbehandling i administrasjonen og i de politiske organer vegrer noen politikere seg for å ta et standpunkt. Saken skal nå opp til behandling i bystyret mandag 24. november.

Det er nå på tide at politikerne setter seg inn i sakens dokumenter og det utredningsarbeidet som er gjort, slik at det kan komme en beslutning som kan forsvares i tråd med sakens realiteter.

JAN FREDRIK MONSEN

BJF MEDLEM OG JAKTSKYTTER