Bergensere som har levd en stund, husker den negative holdningen mange hadde til Bryggen i 1950-årene. — Kontrasten fra folkemeningen den gang til Bryggens status i dag kunne neppe vært større, sa Kim Lingjærde, formann i Stiftelsen Bryggen, da bysten av Herteig ble avduket i går.

Tanken om bevaring av Bryggen ble lansert allerede rundt 1900. Bryggen ble fredet i 1927, og riksantikvar Harry Fett fremmet i tekst og tale i mellomkrigstiden idéen om bevaring. Men det ble Asbjørn Herteig som skulle komme til å realisere bevaringstanken – han var på mange måter «rett mann på rett sted til rett tid,» sier daglig leder for Stiftelsen, Lasse Bjørkhaug. De arkeologiske gravingene, oppbygging av Bryggens Museum og bevaringen av Bryggen ble Herteigs livsverk.

Livslangt engasjement

I går stod han både i bronse og i kjøtt og blod i Bryggeparken, hanseatenes gamle kålhager. Museumskolleger, Stiftelsens folk, venner og kjente trykket seg sammen i blåsten - «og den direkte årsaken til det var den ødeleggende brannen i 1955», som Lingjærde sa. Det var den som ga støtet til Asbjørn Herteigs livslange engasjement for Bryggen i Bergen. Utgravningene skapte engasjement og interesse, etableringen av Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen skapte deltakelse, og Bryggens Museum skapte et faglig miljø og åpnet for publikums atkomst til byens tidligste historie.

— Mange har hatt avgjørende betydning for bevaringen av Bryggen. Likevel er det ingen tvil om at det er Herteig, som med sin arbeidsinnsats og offervilje, faglige innsikt og evne til å gjennomføre en storslått plan, har løftet Bryggen til å bli Bergens stolteste attraksjon og et verdenskulturminne. Det er derfor en stor glede for alle oss å få gitt et håndfast og varig bevis for den takknemlighet vi føler, sa Lingjærde og avsluttet med å takke for at «en gnist fra brannen i 1955 sprang til liv og tente ilden hos Asbjørn.»

Modellert av datteren

Også kommunen takket for Herteigs innsats - «uten den ville vi ikke ha stått her», sa varaordfører Terje Ohnstad, som foretok avdukingen av bysten.

Den er blitt til etter ønske fra Bryggens Venner, Bryggens Museum og Stiftelsen Bryggen; Herteigs datter, billedkunstner Karina Herteig har modellert den, Arild Haaland har finansiert støping av skulpturen, og de øvrige kostnader har initiativtakerne tatt.

Og så var det samling etterpå, med blomster og taler og flere gode ord. I Pütterstuen på Bryggen, selvfølgelig.

OGSÅ I BRONSE: Asbjørn Herteig, i karakteristisk bredbremmet hatt litt til venstre i flokken, møtte seg selv i Bryggeparken. Varaordfører Terje Ohnstad avduket bysten som er kommet på plass etter initiativ fra Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Bryggens Museum, institusjoner der Herteig har vært aktiv i alle år og på mange måter.
FOTO: ARNE NILSEN