Når TV 2 sender videoen som hovedoppslag i sin nyhetssending, får hendelsen forståelig nok stor oppmerksomhet.

Som rimelig er kommer det sterke reaksjoner på manglende reaksjon fra den rettsoppnevnte sykepleieren og på den sterke maktbruken fra lensmannsfolkene.

Ifølge VG krever barneminister Bekkemellem Orheim full rapport fra fylkesmannen.

Det er bra at en fortvilet pappa i en fortvilet situasjon har maktet å filme hendelsen. Det er bra at hendelser som dette — knyttet til en barnefordelingssak - blir vist frem i beste sendetid og får oppmerksomhet.

Men det bør også føre til at samme oppmerksomhet, indignasjon og oppfølging rettes mot tilsvarende aksjoner fra barnevernet - når politiet utkommanderes på liknende «aksjoner» med eller uten representanter fra barnevernet på slep.

Som tidligere leder av Komité for Helse og Sosial i Bergen kommune berammet og gjennomførte jeg i november år 2000 den første høringen i Bergen kommunes historie; en åpen høring om barnevern.

Gjennom innlegg fra barn, foreldre, besteforeldre og annen familie på selve høringen - og gjennom saker jeg er blitt kjent med både før og etter høringen - er det åpenbart at slike maktovergrep også skjer i barnevernssaker.

Det skjer på en måte som grovt tilsidesetter barns rettigheter og der politiet med eller uten barnevernspersoner behandler barn som om de skulle være kriminelle av verste sort!

Dette skjer i dagens Norge og bekrefter at dagens lover og regler innen barnevernet er overmodent for gjennomgripende forbedringer.

Derfor er det bra at denne frastøtende politiaksjonen fra Kvinnherad får oppmerksomhet.

Det er å håpe at aksjonen kan tvinge frem lov- forskrifts- og «system»-endringer.

Men de endringene må gjelde for alle barn; ellers blir indignasjonen og reaksjon et svik mot de barna som barnevernet sender politiet for å hente og som utsettes for de samme traumatiske opplevelsene - men uten de store oppslagene i mediene!