Glambek Bøe konkluderer med at han ikke kommer til å stemme Høyre ved dette valget. Jeg vil oppfordre ham til å stemme Venstre.

Venstre ønsker en bilfri sentrumskjerne, bybane og et for øvrig bedret kollektivtilbud, til gode for både næringslivet og bymiljøet. Venstre vil også ta tak i boligpolitikken, blant annet ved å kreve at tomme hus i sentrum tas i bruk, og at ledige tomter blir bebygd. De som ønsker et levende sentrum i Bergen, med plass til mennesker, kultur og opplevelser, bør stemme Venstre 15. september.

JAN KENNETH STAVENES