Det forteller sikkerhetssjef Jon Birger Berntsen i Luftfartsverket til Bergens Tidende. 566 av gjenstandene som ble oppdaget, var skytevåpen. I de aller fleste tilfellene er det kniver, sakser og andre stikkvåpen som er funnet.

Terroraksjonene i USA 11. september i fjor førte umiddelbart til full sikkerhetskontroll av samtlige flypassasjerer. Dessuten ble reglene for hva man kan ha med seg inn i kabinen i et passasjerfly langt strengere. Dette ga umiddelbart mer enn en fordobling i avsløringene av ulovlige gjenstander.

— Dette har vi sett ved samtlige flyplasser her i landet. Tallet på ulovlige gjenstander i passasjerenes håndbagasje gikk dramatisk opp i september og oktober, før det normaliserte seg igjen i november og desember, sier Berntsen.

15.000 på Flesland

Nær 15.000 av de ulovlige gjenstandene ble avslørt av røntgenapparatene i sikkerhetskontrollen på Flesland.

Sikkerhetsvaktene på Flesland tok i fjor hånd om hele 12.951 stikkvåpen. Røntgenapparatene i sikkerhetskontrollen oppdaget også 55 skytevåpen ý av dem syv pistoler og 11 rifler. Resten var våpendeler, som kan settes sammen til våpen.

Videre tok man 955 sprenglegemer, som omfatter fyrverkeri, ammunisjon og gassflasker. Endelig fant man 951 andre ulovlige gjenstander, blant dem våpenliknende leketøy, slagvåpen, kjemikalier og hjemmebrent. Totalt 14.912 ulovlige og potensielt farlige gjenstander i en flykabin.

I god tro

Verken Berntsen eller sikkerhetsleder Kari Nilsen på Flesland tror at økningen i beslagene tyder på at antall potensielle terrorister har økt her i landet. I de aller fleste tilfellene dreier det seg om passasjerer som handler i god tro, og som ikke kjenner til at reglene er skjerpet.

— Tidligere var det eksempelvis tillatt å ha med seg kniver med blad på under 7 cm. Etter 11. september er det totalforbud mot alle spisse gjenstander i håndbagasjen, uansett hvor små de måtte være, sier Berntsen.

Kan sjekkes inn

Sikkerhetslederen på Flesland, Kari Nilsen, sier at passasjerene som avsløres av sikkerhetskontrollen, får mulighet til å gå tilbake til flyselskapet og sjekke inn ulovlig håndbagasje som ordinær bagasje. I mange tilfeller velger imidlertid passasjeren å gi fra seg gjenstanden i sikkerhetskontrollen.

— Gir man fra seg en saks eller kniv, blir gjenstanden vanligvis kastet av våre sikkerhetsvakter, sier Nilsen.

BESLAG: Luftfartsverket på Flesland har et solid lager av farlige og ulovlige gjenstander, som er blitt avslørt ved sikkerhetskontroll av passasjerer, sier sikkerhetsleder ved flyplassen, Kari Nilsen.
FOTO: ØRJAN DEISZ