Kommunens rehabiliteringsprosjekt «Nedre Nygård» forutsatte opprinnelig at Nygårdsgaten sør som boliggate skulle være stengt for gjennomkjøringstrafikk for å kunne etablere en boligsone på Nygård. Nygård Vel har også alltid hevdet at gaten må stenges for gjennomkjøring for å få til et godt boligmiljø.

Hordaland vegkontor satte seg tidlig imot stengning og i stedet ble Nygårdsgaten sør tilrettelagt for MiljøPrioritert Gjennomkjøring (MPG). Med det menes at trafikken skal gå på beboernes og fotgjengernes betingelser. Gatestrekningen ble innsnevret og brolagt med forhøyde gatekryss for å redusere gjennomkjøringen. Men virkningen uteble, og i juni 2001 ble det vedtatt nye planer for «Forsterket MPG» med høyere fartsdempere og 30 km/t fartsgrense. Disse siste planene er ennå ikke satt ut i livet og gjennomkjøringen fortsetter med 50 km/t og i økende omfang. Det ble opplyst at arbeidet med høyere fartsdempere skulle begynne i 2002, men etter de siste opplysningene blir det ikke gjort noe før i 2003.

Med erfaring fra andre vedtatte, men utsatte planer, er dette en skremmende opplysning.

Det er gjort og det gjøres mye bra og fint arbeid på Nygård med grøntanlegg og gatetun. Dette er beboerne og Nygård Vel glad for, men gjennomkjøringstrafikken i gaten er i dag en alvorlig hindring for å gjøre Nygård til det gode boligstrøket som kommunen opprinnelig planla. Støyen fra biltrafikken blir ekstra høy på grunn av broleggingen når trafikken går i 50 i stedet for i 30 km/t, og velforeningen får jevnlig henvendelser fra beboerne som særlig klager over støyen fra biltrafikken om nettene.

Mener myndighetene alvor med sin satsing på bilfrie og grønne soner i sentrum?

Hvor lenge skal beboerne være plaget med gjennomkjøringstrafikken i Nygårdsgaten sør?

Av Gunnar Haugen, formann i Nygård Vel