• Nå må det bli slutt med at folk skyver ungene foran seg. Det er tøv av den fredete skogen representerer fare. De som påstår de er redde, får flytte!

Forfatteren Erling Gjelsvik har engasjert seg heftig for middelalderskogen i Fjellsiden før.

Ikke minst i 1999 da det dukket opp forslag om å bygge boliger i skråningen.

— Det skulle ikke forbause meg om beboere som kjempet intenst for skogen den gang kjemper mot den nå, sier Gjelsvik, som blankt avfeier småbarnsforeldres frykt for ras og steinsprut.

— De som hevder at liv og helse står på spill og at vernevedtaket av den unike edelløvskogen må vike, får dokumentere sine påstander. Faktum er at rasfaren vil øke dersom skogen forsvinner. Jeg tror mer på teorien om at kråkene i trærne har klart å hisse opp beboerne denne gangen. Kråkene lager spetakkel et par ganger i døgnet, det stemmer, men dette kan umulig få noen konsekvenser for vedtaket og hele middelalderskogen, mener Gjelsvik.

— Har du ingen sympati med foreldre som er engstelig for sine barns liv og helse?

— Jeg har unger selv, den yngste er ti, og dette er vårt nærområde, men det kunne da ikke falle meg inn å være redd for denne hypotetiske problemstillingen. Det finnes annet i en by å engste seg for, mener Gjelsvik, som gir uttrykk for glede over at kommunens representanter tok til vettet og stoppet den uforsvarlige hogsten.