Det er en vakker by omkranset av en vakker og spennende natur. Man lengter ofte dit. Jeg har vært buekorpsgutt, var med i skolemusikken, slo kattepinn og lekte langgjømmespell, og hørte til de dristige den gang som turde ta jentene under armen når vi lekte «Ut og gå på brannvakt».

Jeg reiste fra Bergen da jeg var 28 år. Nå har jeg passert de 80. Det var mange hyggelige mennesker man vokste opp med, men den gang var det ikke så lite snobbeskap. Kem e du sønn av, var et vanlig spørsmål man fikk når man kom inn i et miljø man ikke var kjent i. Det var et tydelig skille mellom de unge som gikk på 7-strøket og de som gikk på 9-strøket. De som var tidligst ute var de som gikk på gymnaset og bodde i visse strøk av byen. 9-strøket var forbeholdt de som var gått tidlig ut i arbeidslivet og følgelig hadde kortere skolegang enn de andre. Man kunne tydelig ofte fornemme kjøpmann Bøschen i mange bergensere.

Dette med snobberiet gjorde seg også utslag i hvilket buekorps man sluttet seg til. Foreldre som gjerne ville understreke at de var noe bedre enn andre sendte guttene sine i Dræggens Buekorps. Som nr. 2 på snobbelisten kom Nygaards Bataljon, nr. 3 var Nordnæs. Lavere rangerte Sandvikens Bataljon, Skutevikens Buekorps og for eksempel Skansens Bataljon. Jeg trodde dette nå var historie, at det ikke lenger var forskjell på bydeler og at man også i Bergen i dag aksepterte mennesker uansett hvor de kom fra og fra hvilken bakgrunn.

Så leser man at de man trodde var mannfolk i Bergen heiser fanen for å få tatt knekken på småpiene som gjerne vil være med i buekorps. Når de ikke fikk være med i de etablerte buekorps var det tak nok i disse småpiene til å starte sine egne korps. Nå forsøker mannfolkene å vise styrke ved å bannlyse småpienes buekorps for deltakelse i Buekorpsenes Dag 25. mai. Det ville tvert imot være en styrke om småpiene fikk delta. Bergenske småpier har jo alltid vært attraktive både å se på og i sitt vesen.

Nå kan det være en undskyldning at sjefenes sjef for Sjefsrådet bare er 19 år. Det er den tiden man må finne på noe for å hevde seg. Men hvilke holdninger har gamlekarene? Vi som er flyttet fra byen hevder i diskusjoner at Bergen alltid har ligget foran sin tid. Bergen er byen med åpen port til verden. Den ligger ved havet med åpne veier til de store metropoler hvor verden formes.

Denne saken med at sverdsiden nå skal hindre småpiene i en deltakelse de ønsker kan se ut som en liten sak. Det er den ikke. Går det som sjefenes sjef og hans høye råd vil, er det en grov fornærmelse både mot kvinner og vidsyn.

Nå vil vel noen si at dette raker ikke folk som har «forlotte» Bergen for lenge siden. Det gjør kanskje ikke det. Likevel, det kan bli vanskeligere for oss, som alltid har hevdet at Bergen er byen over alle byer, å fortsette med å være like overbevisende. «Gje dokker» dere som sitter i det høye buekorpsrådet. Gamlekarer, dere må få omvendt dette rådet, thi de vet ikke hva de gjør.

Av Christian H. Taranger sr.