Når rettssaken starter i Bergen byrett, trolig i januar eller februar, må 31-åringen svare for to drapsforsøk, et voldtektsforsøk, to tilfeller av frihetsberøvelse, drapstrusler samt vold mot offentlig tjenestemann.

Barn som gissel

— Tiltalen går for langt i forhold til hva som var min klients hensikt med handlingene, sier 31-åringens forsvarer, advokat Vegar Austgulen.

Den meget alvorlige tiltalen kommer over ett år etter at 31-åringen gikk opp til husverten, Monica Lien. Uten forvarsel drog han frem kniven, og prøvde å voldta og drepe henne. Naken og blødende klarte kvinnen å flykte fra hjemmet sitt.

En politimann som kom til, fordi han tilfeldigvis bodde i nærheten, var den neste som 31-åringen skal ha forsøkt å stikke ned og drepe. Deretter tok den desperate mannen en tolvåring som gissel. Gutten var på vei hjem fra fotballtrening da 31-åringen la armen rundt ham, holdt en kniv opp mot ham og førte ham inn i kjellerleiligheten han leide.

I 1 time og 45 minutter holdt han gutten innesperret. På telefon til politiet truet han gjentatte ganger med å drepe tolvåringen. Den dramatiske gisselaksjonen ble avsluttet ved at væpnet politi stormet leiligheten, og overmannet gisseltakeren ved å skyte han i beinet.

Førte til lovendring

Saken vakte stor oppsikt, ikke minst fordi det viste seg at leieboeren var sikringsfange som tidligere var dømt for draps- og voldtektforsøk. I dommen fra 1996 ble det konkludert med at mannen led av alvorlig sinnssykdom, og at det var stor fare for at han skulle begå nye, alvorlige overgrep. Likevel ble han overført til åpen sikring. Kriminalomsorg i frihet (Kif), som hadde ansvaret for ham, fortalte aldri husverten hvem de leide ut til. Hendelsen førte til at daværende justisminister grep inn og endret loven. I dag har huseiere rett til å bli informert, dersom de leier ut til sikringsfanger.

Vil kreve lavere straff

Forsvareren til 31-åringen, advokat Vegar Austgulen, karakteriserer saken som en tragedie. – Det sentrale i rettssaken blir å få belyst hvordan tiltalte oppfattet situasjonen. Utfra det er det langtfra sikkert at han skal dømmes i henhold til tiltalen, sier Austgulen. Han beskriver tiltaltes handlinger som et rop om hjelp. Han er svært kritisk til at det har tatt over tretten måneder å få en påtaleavgjørelse i en så alvorlig sak, og kommer til å kreve lavere straff på grunn av den lange saksbehandlingstiden.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen mener at etterforskningen har gått rimelig raskt.

— Men prosessen består av mange trinn, som blant annet inkluderer full judisiell observering av 31-åringen. Derfor tar det noe tid, sier Stolt-Nielsen, som viser til at tiltalte ble overført til lukket sikring umiddelbart etter gisseldramaet. Han har sittet enten i Bergen fengsel eller på Sandviken sykehus siden han ble pågrepet..

Kan dømmes til forvaring

Fra årsskiftet kommer et nytt sikringsinstitutt. Folk skal ikke lenger kunne dømmes til både fengselsstraff og sikring. I tiltalebeslutningen har statsadvokten tatt høyde for at retten kan velge å dømme 31-åringen til forvaring, som sikring nå skal hete, i stedet for vanlig fengselsstraff.

— Forvaring er et tyngre virkemiddel enn sikring. Dessuten er det tidsubestemt. Det innebærer at mannen kan holdes til han antas å ikke være farlig lenger, sier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til Bergens Tidende.