I gårsdagens BT kom det frem at konkursbegjæringen var begrunnelsen for at fylkeskommunen ønsket stiftelsen oppløst. Det irriterer styrelederen.

— Fylkeskommunens har gjort gjentatte forsøk på ta over Bergensklinikkene. Nå hadde de en gylden anledning ved å benytte konkursbegjæringen fra kemneren.

Han legger ikke skjul på at stiftelsen hadde store økonomiske problemer. Skatter og avgifter var ikke innbetalt, og det er betalt over 100.000 bare i morarenter på grunn av overtrekk på kassakreditten bare for å sikre de ansatte lønn.

— Årsaken til våre økonomiske problemer har vært manglende overføring av statsmidler fra fylkeskommunens side. Vi har ikke fått pengene i rett tid og har havnet i en umulig likviditetssituasjon.

I tillegg har stiftelsen hele tiden ligget på etterskudd når det gjelder statlige overføringer til metadonprosjektet. Heller ikke Bergen kommune har betalt de kommunale egenandelene i rett tid.

— Faktisk skyldte kommunen oss nesten like mye penger som kemneren hadde utestående.

Tvinnereim mener manglende driftsavtale med fylkeskommunen må ta hovedskylden for problemene.

— Hadde vi hatt de driftsavtalene som fylkesmannen har gitt pålegg om og som politikerne har bedt om, hadde konkursbegjæringen vært unngått.

Styrelederen er lettet over at fylkesrådmannen inntil videre har trukket saken om oppløsing av stiftelsen.

— Fylkesrådmannen har selv sagt at ved statlig overtakelse blir det vanskelig dersom fylkeskommunen skal sitte på begge sider av bordet. Dersom staten overtar ser jeg det som naturlig at fylkeskommunen går ut av stiftelsen.

Selv ønsker jeg å holde på stiftelsesformen.

Stiftelsen Bergensklinikkene er et meget godt merkenavn. Den bør drives som en samlet enhet videre. Det er alle tre stifterne enige om, sier styreleder Ragnar Tvinnerheim.