Tirsdag 1. januar blir Bønes skilt ut som eget kirkesokn. For aller første gang her i landet er kirkehuset på plass allerede før en ny menighet blir etablert. Det har en privat stiftelse sørget for.

Siden kommunen er pålagt å bygge kirker i nye menigheter, innebærer gaven fra stiftelsen også at Bergen kommune sparer mellom 30 og 40 millioner kroner, som en ny soknekirke ville ha kostet.

Riktignok forbereder kirkeverge Gunnar Wik en utvidelse av Bønes kirke. For syv millioner kroner skal man få egen fløy med kontorer, ungdomslokaler og menighetssal. Det betyr at selve kirkerommet økes fra dagens 260 til nær 400 sitteplasser.

Samlet inn 3,6 millioner

Selv om Bønes til nå har vært en del av Storetveit menighet har iherdige sjeler på Bønes lenge arbeidet for at bydelen skal bli egen menighet. Tidlig på 1990-tallet etablerte man på privat basis Stiftelsen Bønes kirke.

Hele 3,6 millioner kroner ble samlet blant beboerne og lokalt næringsliv i bydelen. En rekke mennesker la ned tusenvis av dugnadstimer, og lokalt næringsliv og mange andre bidro med sine gaver. For fire år siden var drømmen blitt til virkelighet. Kirken stod endelig ferdig i desember 1997 – reist av og for Bønes-folket.

Viktig premiss

Nå skrives et nytt kapittel i kirkens korte historie. For eierne av stiftelsen har altså bestemt seg for å overføre det fire år gamle kirkebygget helt gratis til det nye kirkesoknet.

Dermed får en helt ny menighet med 9000 innbyggere sin egen kirke helt fra starten.

— Dette er helt fantastisk. Det er viktig at et folkerikt utbyggingsområde som Bønes nå får sin identitet også i kirkelig sammenheng. I løpet av 2002 skal vi gi Bønes kirke den bemanningen den skal ha, og i løpet av få år håper vi også å få gjennomført den planlagte utvidelsen, sier kirkeverge i Bergen, Gunnar Wik til Bergens Tidende.

Har vært målet

Helge Kolstad og Erik Geber i stiftelsen synes ikke det er trist å gi bort kirken helt gratis.

— Nei, dette har hele tiden vært målet. Vi har jobbet for å få skilt ut Bønes som egen menighet, og stiftelsen har samlet inn penger, bygget og drevet Bønes kirke med dette som mål. For oss er dette en stor glede, sier Kolstad og Geber.

GIR BORT KIRKEN: - Det er med stor glede stiftelsen overdra Bønes kirke vederlagsfritt til det nye kirkesoknet, sier Erik Geber (t.v) og Helge Kolstad.
FOTO: ARNE NILSEN