• Os må finne seg i at de får ekstra motbør av denne karakter, sier leder for fylkeslandbruksstyret, Atle Mildestveit.

Han beklager at dette går ut over tredje person, men fraskriver seg ethvert ansvar for resultatet. Os har skylden, mener Mildestveit. Kommunen har lagt frem en kommuneplan med langt mer tomteland enn det som er kommunens dokumenterte behov.

— Og når de får innsigelser og vi ikke vil godkjenne planen, legger de ute en plan med enda mer tomteland. Når de ikke er villige til å diskutere det som ligger i nasjonale føringer med oss, så blir konsekvensen at vi ikke godkjenner enkeltsaker før hele planen er godkjent.

— Men dette rammer en tredjepart økonomisk. Burde ikke dere ta hensyn til det?

— Vi har ikke noen mulighet til å ta slike hensyn. Vi har ikke kompetanse til det. Dette gjelder den privatøkonomiske sfæren, og det må klager ta opp med kommunen.

— Når landbruksdirektøren er villig til å se bort fra at kommunen mangler godkjent kommuneplan, virker det underlig at ikke fylkeslandbruksstyret kan gjøre det samme?

— Os må få en godkjent kommuneplan. Det er deres ansvar og ikke vårt. Vi kan ikke si ja til en utbyggingssak fordi vi ikke hadde innsigelser til akkurat det området da kommuneplanen ble behandlet av oss. Da tar vi arbeidet med å få hele kommuneplanen godkjent bit for bit og det er en fullstendig håpløs arbeidsmetode, sier Mildestveit.