TRON STRAND tron.strand@bt.noOsloBergens Tidende har grunn til å tro at regjeringen og kommunalminister Sylvia Brustad har konkludert med en slik historisk endring av fylkesgrensene. Dermed er alt duket for at Hordaland må avskrive 184 kvadratkilometer fylkesgrunn. Ingen kommentar Kommunal— og regionaldepartementet var i går svært tilbakeholdne med å gi informasjon om saken. Bakgrunnen er at den fremmes som lovforslag i forbindelse med kommuneproposisjonen neste fredag. Frem til da ønsker regjeringen å holde kortene tett til brystet. Knapt flertall I 1999 ble det avholdt en rådgivende folkeavstemning i Ølen kommune. Med 122 stemmers overvekt ble det et knapt flertall for å forlate Hordaland.Det knappe flertallet forholdt seg ikke minst til at Haugesund er viktigste byen for folk i kommunen, ikke Bergen. Sveio for tur? Siden har det gått slag i slag med politiske oppgjør i fylker og på regjeringsplan.Et møte i departementet i fjor har gått inn i historien som det kanskje best besøkte noensinne. Både Rogaland og Hordaland hadde fyldige delegasjoner, sammen med berørte kommuner.Spørsmålet nå er om flere kommuner vil forlate Hordaland. I Sveio har lokalpolitikere for lengst gjort det klart at de ønsker en rådgivende folkeavstemning, hvis Ølen blir overført til Rogaland.Lovforslaget fra regjeringen vil trolig gli glatt gjennom i Stortinget.Arbeiderpartiet var både lokalt og sentralt lenge mot en flytting av fylkesgrensene, men de erkjenner nå at det ikke finnes gode nok argumenter mot en flytting.Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, vil heller ikke Hordalands representanter på Stortinget stikke kjepper i hjulene for det historiske vedtaket. Forrige gang en kommune skiftet fylke, var da Skoger kommune forlot Vestfold og ble en del av Buskerud i 1964.

Les også: Ventar med feiringa

FLYTTAR GRENSA: Arne Bergsvåg ser fram til å få vekk skiltet som fortel at Ølen høyrer til Hordaland. FOTO: LARS MÆLAND