Gilde Vest avviser at pølsene er skadelige, men trekker pølsene tilbake på grunn av all oppmerksomheten saken har fått, melder NRK.

Det er brukt tarmer fra tysk storfe i produksjonen av tarmene, og det er frykt for at dette kan innebære smittefare. Det er påvist kugalskap hos kyr i Tyskland.

Fra 1. januar ble det forbudt å lage pølseskinn av storfetarmer fra EU-land. Men over 40 tonn tarmer som ble importert i desember er nå blitt pølseskinn i norske kjøledisker, melder Forbrukerinspektørene i NRK.

Ifølge norske veterinærmyndigheter er det svært små sjanser for at pølseskinn kan føre til smitte av kugalskap.