— På det første kurset fikk 19 av 20 deltakere praksisplasser i arbeidslivet, men det tok gjerne tre-fire uker før alle var på plass, sier kontorsjef Anne Nora Herlofsen ved Aetat intro.

Hun trekker frem at jobbklubben og kurset er blitt godt mottatt hos målgruppen.

— De siste par årene er det ingen tvil om at antall arbeidsledige akademikere har steget. Denne gruppen har gjerne litt andre behov enn andre jobbsøkende. Derfor har vi opprettet et eget tilbud for dem, sier hun.

Kontorsjefen ønsker ikke å kritisere arbeidsgivere som stenger dørene for praksissøkende akademikere.

— Arbeidsgiverne må ha noe å tilby kursdeltakerne, og de må ha tid til å foreta opplæring og innføring i de arbeidsoppgavene som våre kursdeltakere er hentet inn for å utføre, sier Anne Nora Herlofsen.