Et pengefond som ville ha vært til størst glede som risikoavlastning for de største og mektigste selskaper og enkeltpersoner vi har i Norge. I tolvte time maktet regjerings-partiene, med støtte fra SV, å stoppe statsfondet i 50ý100-milliarderklassen.

Pengene skulle i all hovedsak tas fra oljefondet. I debatten prøvde særlig Ap og Sp å tone ned sitt eget forslag ved å påstå at regjeringen med støtte fra SV hadde fratatt dem muligheten til å se konsekvensene av et slikt fond. Ærlig talt mener jeg vi har dokumentasjon på hvordan et slikt fond fungerer. Det mest nærliggende eksempelet er START-fondet, hvor staten sammen med private investorer plasserer pengene i ulike bedrifter.

Staten har ikke mulighet til å ta ut avkastning dersom bedriften skulle vise seg å være en suksess, men får en avtalt rente. Samtidig tar staten risiko ved en eventuell konkurs. Dessuten har vi ikke fått noen indikasjoner på at forslagsstillerne ikke mente alvor med at de faktisk ville innføre et slikt fond etter en utredning. Tvert imot har vi all grunn til å tro at de mener alvor, ellers ville de vel aldri fremmet forslaget.

De som utenfor Stortingets fire vegger har ivret mest for strukturfondet, er uten tvil Norsk Investorforum, eller Norges rikeste menn om man vil. At forumet ønsker at staten skal investere sin kapital i norske private bedrifter, er i og for seg ikke særlig overraskende. Dette vil jo i sin tur føre til at forumets medlemmer vil redusere sin risiko ved sine plasseringer i norske bedrifter.

Men dette er ikke en sjansepolitikk Høyre kan stille seg bak. Høyre har alltid og er fremdeles sterke forsvarere av oljefondet. Vi mener oljepengene bør plasseres der de gir best mulig avkastning med lavest mulig risiko. Oljefondet investerer, heldigvis, i et globalt marked. Ut fra dette er det for meg svært overraskende at Arbeiderpartiet, som i likhet med Høyre har forsvart oljefondet, i det hele tatt er villige til å vurdere å bruke deler av dette fondet som risi-kovillig kapital, sammen med de største investorene, i Norge.

Arbeiderpartiet beskyldte også Høyre for å ha latt seg kjøpe av SV. Det er riktig at vi inngikk en avtale med SV som blant annet innebærer opprettelsen av et fond på rundt én milliard, som skal brukes til å investere i bedrifter i næringssvake områder. Det avtalte fondet skal brukes i områder der det private kapitalmarkedet ikke fungerer godt nok, i sterk kontrast til det foreslåtte strukturfondet.

Det var en liten pris å betale for å unngå å tappe oljefondet for store milliardbeløp. Et tankekors er det også at det i denne saken er SV som viser ansvarlighet i den økonomiske politikken.

Av Silja Ekeland, stortingsrepresentant (H), næringskomiteen