ØRJAN TORHEIM

Mannen erkjenner å ha plassert giften der, og fremstår overfor politiet som en angrende synder.

Mannen har vært på utenlandsreise de siste dagene, og sier til politiet at han ikke var klar over alvoret i saken før han fikk lese avisene.

Til politiet har mannen sagt at han skulle bruke kjemikaliene til overflatebehandling av metaller, men arbeidet mislyktes.

Han sier dette skjedde i privat regi, og ikke som en del av næringsvirksomhet.

LIVSFARLIG: På denne avfallsstasjonen i Åsane lå nok gift til å drepe hundrevis av mennesker.
Foto: Knut Strand