Spesielt gjelder dette de som har små barn og som i tillegg er i jobb. Det er nemlig nå det merkes at regjeringen med støtte fra Frp vedtok å fjerne småbarnstillegget og heller gi disse pengene til de som mottar kontantstøtten.

Dette er bare nok et bevis på at Bondevik II fører en politikk som gir fordeler til de som har muligheten til å gå hjemme, på bekostning av de som velger eller må være i arbeid. Bildet blir komplett når vi legger til at de vedtok å gjøre SFO dyrere, og man vet at barnehageforliket er et resultat av at opposisjonen nærmest har tvunget dem med.

Dessverre begynner det å bli ganske klart at dette er en regjering som ikke ønsker at begge foreldrene skal være i jobb, eller som tar hensyn til alle de som er enslige forsørgere.

Det er mange i dag som ikke har muligheten til å velge å være hjemme med sine barn. Det siste de trenger er dyrere ordninger som gjør at de må ha en enda lenger arbeidsdag for å betale for dette, — før de kan komme hjem. Arbeiderpartiet er i mot denne politikken. Vi ønsker å gjeninnføre småbarnstillegget og styrke barnehagene og SFO. Dette mener vi er gode ordninger som vi sammen har arbeidet frem til det beste for alle. Vi vil føre en politikk som gjør at arbeidende foreldre har økonomi til å få mer tid sammen med sine barn, ikke mindre.

Det handler om at hvert enkelt menneske skal få muligheten til å virkeliggjøre sine drømmer om et godt liv - sammen med andre.

JORIL CHRISTENSEN

ARBEIDERPARTIET