Og flere i mediene bør lære antydningens kunst av ham. Han er rett og slett glimrende. Les bare på side 23 i BT 22. 11. 02:

«...store mengder dopingmidler og en dopinglege fantes nær den norske OL-troppen...»

Dette vil vi ha mer av!

Teknikken kan brukes nær sagt over alt, f. eks. slik: «....store mengder damer og en hallik fantes nær Gerhard Helskog. Vi sier ikke at noe galt skjedde, men kunne heller ikke få det avkreftet...»

Noen må nå sette søkelyset på slike forhold.

RAGNAR SVARSTAD