Undertegnede føyer seg ikke inn i rekken av naive, som tror sentralbanksjefen har opphøyet seg selv i det økonomiske og politiske Norge. Svein Gjedrem er underlagt politisk styring! Gjedrems trusler er Arbeiderparti-regjeringens trusler overfor mannen i gatas rettmessige lønnskrav denne våren.

EU har klart definerte inflasjonsmål og regler, og inflasjonen skal holdes på et minimum for enhver pris! I det «EU-vennlige Norge» blir slikt forkvaklet tankegods automatisk Arbeiderpartiets politikk. Å holde inflasjonen på et minimum krever bl.a. at arbeidsledighetetn holdes på et visst nivå eller øker, det krever stramme offentlige budsjetter, det krever et større avgifts— og skattetrykk og til sist – rentepolitikken kan styre deler av inflasjonen.

Å la inflasjonen være det eneste styrende i den økonomiske politikken straffer! Den straffer alle låntakere, den straffer de arbeidsledige og den undergraver de universelle velferdsordningene – den fører til utarming av kommunene og fylkene. Aldri har Norge hatt så mye penger og brukt så lite!

Inflasjonstallet til sentralbanksjefen på 2,5 prosent kan forenklet sies å være tallet som beskriver grunnen til den offentlige fattigdom i Norge.

Når sentralbanksjefen truer med å sette opp renta hvis vanlige lønnsmottakere får noen kroner ekstra i lønningsposen, er vanstyret kommet for langt. Men vil det hjelpe å sparke Gjedrem? Undertegnede tror ikke det, men la oss få en ny regjering, en regjering som har makt og mot til å instruere en sentralbanksjef til å gjøre noe annet enn å springe i storkapitalens ærend. Spark Stoltenberg!

KJARTAN HAUGSNES, SV-MEDLEM