Selv foreslår han Norges Bank-bygget til dette formål. I debatten som følger virker det som om det er enighet om at Bergen burde sett seg råd til å ære Hetland med et museum. Mange mente at Bryggen var det beste alternativet. Bergens Tidende gjennomførte sågar en rundspørring blant bergenserne som støttet opp under Bryggen som det beste alternativet. «Personlig synes jeg Bergen må få til et Hetland-museum i en eller annen form,» mente tidligere ordfører Bengt Martin Olsen. «Jeg er ikke i tvil om at alle ser verdien av et eget Hetland-museum, og jeg vil være med på å få satt saken på den politiske dagsorden,» sa Inger Margrethe Presterud, som var kommunalråd da debatten gikk høsten 1996. Til og med på lederplass i Bergens Tidende i november 1996 var saken oppe: «Enten man kaller det for Hetland-museum eller noe annet, så er det først og fremst byens historie det dreier seg om. Det sprudlende, fattige og nedslitte, men halsstarrig optimistiske Bergen fra 1950— og 1960-årene er ganske uforståelig dersom man ikke har Audun Hetlands tegninger fra den gang å støtte seg til. Så viktig er denne kunstneren, og så viktig er denne kunsten.»

«Bergen må få et Hetland-museum. Men vi må få det nå, mens kunstneren selv er aktiv og oppegående og kan være med på utformingen selv.» Dette sa Rolf Berntzen i Bergens Tidendes artikkel som nevnt i innledningen. Kunstneren selv er som vi alle vet dessverre ikke lenger blant oss, men burde ikke debatten om et slikt museum for å ære Audun Hetland være like levende i kulturbyen Bergen - også blant byens folkevalgte?

Som overskriften indikerer har jeg i tankene det som om noen tid kommer til å skje med kvartalet Hovedbrannstasjonen, Hagerupsgården og det gamle fengselet når brannvesenet flytter til Nygårdstangen. Debatten om hva lokalitetene skal huse i framtiden er tydeligvis i gang i pressen. Vitensenter og brannmuseum er idéene som er lansert. Om ikke omtalte bygningsmasse er lokalisert på Bryggen, så er det i hvert fall i hjertet av Bergen der Hagerupsgården ligger med fasaden mot det gamle rådhus. Og det er et poeng. Det var i gammel tid viktig at der var åpent lende mellom rådhuset og torget, mellom de styrende organer og folket. Om ikke denne kommunikasjonslinjen er til stede i samme grad i dag, så mener jeg at den folkekjære kunstners minne uansett vil kunne få gode kår med en slik beliggenhet. Det er på tide at Bergen hedrer Audun Hetland med et museum!

Av Erling Renså Henriksen