Den store løfteoperasjonen skjer ved Mjellem & Karlsens verft på Laksevåg.

— Selv om vi ikke venter stor bølgehøyde inne i havneområdet, er de svære løftekranene utsatt hvis det blir kraftig vind. Derfor er det vanskelig å si når hevingen er i gang, og nøyaktig hvor lang tid arbeidet tar, sier daglig leder Georg Eide i Eide Marine Services.

3800 tonn

«Geco Sapphire» havarerte ved kai 15. oktober fordi en bunnventil sprakk. Eide håper at det 3800 tonn tunge løftet for å heve skipet kan komme i gang i løpet av søndag. I så fall kan hele «Geco Sapphire» være over sjøens overflate enten mandag kveld eller tirsdag.

Ved å klikke seg inn på bt.no kan alle følge hevingen av «Geco Sapphire» fra time til time i helgen. Bt.no har plassert et fastmontert kamera som vil fange opp hvordan løftet utvikler seg.

Fire kraner

I hele går fortsatte arbeidet med å feste svære løftestropper rundt det 75 meter lange skipet.

Til kjempeløftet skal man bruke fire kraner plassert på hver sin lekter - en foran og tre langs den ene siden av skipet. Fra kranene festes i alt fire stropper rundt skipets kjøl. En stropp festes helt fremme i ankerfestet.

Selve hevingen vil bestå av at kranene gjør loddrette løft på ene siden av «Geco Sapphire», mens stroppene trekkes av svære blokker om bord i en stor lekter langs den motsatte skipssiden.

Etter hvert som skipets deler passerer overflaten, vil man stoppe for å lense ut vann fra havaristen, sier Eide.

— Svært godt planlagt

— Hva kan gå galt under hevingen?

— I utgangspunktet skal ikke noe gå galt. Løftet er svært godt planlagt, og det er lagt inn gode marginer på det aller meste i løfteprosessen. Vi har jobbet hardt med sikkerheten rundt hevingen. Det er også en fordel at jobben skjer i smult farvann fremfor langt ute i havgapet. På den annen siden er det trangt å foreta et så stort løft helt inne i kaiområdet. Men bortsett fra at værforholdene kan føre til forsinkelser, ser jeg ikke at noe kan gå galt i dette tilfellet, sier Eide.

1. HAVARIET: «Geco Sapphire» ligger fortsatt havarert ved kai ved Mjellem & Karlsen på Laksevåg. 2. 22 METER: Akterenden av «Geco Sapphire» hviler på 22 meters dyp. 3 STOR OPERASJON: Slik er kranene og lekterne plassert. «Geco Sapphire» er markert med gul farge. Til høyre ligger lekteren Uglen, som skal løfte 500 tonn, i midten Samson med to heisekraner som til sammen løfter 800 tonn og til venstre Eide Lift 2, som skal sørge for et løft på 400 tonn. Foran baugen finner vi Eide Lift med løfteevne på 200 tonn. Langs motsatt skipsside (nederst) ligger lekteren Eide Barge 28, som skal stå for hele 1900 tonn av løftet. Her trekkes løftestroppene om bord. 4. LØFTET: Slik skjer løftet sett fra skipets akterende. Kranene til høyre løfter loddrett, mens stroppene trekkes om bord i Eide Barge 28 til høyre.
GRAFIKK TOR SPONGA