Denne gangen er det en ny ferieskatt, kunngjort i brosjyren «Til deg som skal på ferie i sommer».

I den føyes skam til skade.

Er det uvitenhet, dumskap eller uforskammethet som er årsak til formuleringen «nå slipper du å be familie og naboer om hjelp!» «Vi kan oppbevare posten din i ferien».

Posten vet at denne tjenesten hittil har fungert tilfredsstillende, og uten gebyr, altså må det være ......

At posten i tillegg til stadig dårligere service (utgangspunkt den gang da posten ble levert på døren uansett hvor du bodde)

nå skal ha kr. 185,. for ikke å hive posten i en kasse langt fra min dør føles som et stort overgrep fra en monopolist. Det bygger opp under og forsterker vissheten om at dette landet er gått over fra å være et velferdssamfunn med gode tjenester til å bli et gebyr-Norge med dårlige tjenester.

I motsetning til Postens budskap om at vi nå «slipper å be familie og naboer om hjelp» blir dette nå utveien hvis vi skal ha noe penger igjen til å feriere for. Millioner av mennesker tar ferie, og med kr. 185,— i gebyr for ikke å bringe ut posten hver dag regner nok posten med gode inntekter.

At dette ekstra feriegebyret er med på å øke mistrivselen og minske feriegleden i gebyrlandet tar vel ikke posten så tungt, men den burde gjøre det fordi den er en av de store institusjonene som påvirker vår hverdag. Eller er det stortinget som står bak disse gebyrene også? Overdrivelse?, «en staur fra eller til», nu er mange bekker små blitt til en stor å.

K. ANKJÆR-JENSEN HJELLESTAD