Han bruker ordet parkeringsbandittene i overskriften, sannsynligvis myntet på planleggerne av parkeringshuset, men jeg vil også kalle alle bileierne som parkerer i strøket for det samme. Det er dem som har gjort trafikkforholdene så uholdbare at et garasjeanlegg må til, enten det kommer under Skansedammen eller i fjellet bak. Jeg regner med at herr Kaland er dem som i dag parkerer utenfor sitt hjem i Promsgate.

Litt historie: Jeg er oppvokst i dette strøket, og før herr Kaland flyttet til strøket hadde vi barn og unge gatene for oss selv til fri utfoldelse. Det var fotball, brenneball, jeger og andre aktiviteter. Jeg skaffet meg bil i 1957, men parkeringen var fortsatt ikke til hinder for barnelek.

Når det gjaldt bading om somrene var to ting i nærområdet tabu, bading i Skansedammen og Skomakerdiket. Brannfolkene passet godt på Skansedammen og kommunen satte opp skilt ved Skomakerdiket med bading forbudt. Hvordan kunne så barn og unge klare seg uten disse to vannene? Jo, vi gikk til Sydnes, Nordnes, Elsero eller Helleneset for å forfriske oss. I de varmeste månedene var de fleste av oss «på landet» og tråkket ikke bygatene, men akkurat dette er et farlig tema å ta opp i dagens samfunnsdebatt. Hva kom først, høna eller egget?

Hvem har skylden for at parkeringsbehovet fremtvinger et nytt anlegg på Skansen, byutviklerne eller bileierne som ved selvsyn parkerer i «hytt og vær». Kanskje et vannspeil der Skansedammen ligger, parkeringshus i «underetasjen» og et bilfritt Skansen ville gjøre det hele til en perle, som det en gang var. Så får heller Kaland og barna gå opp til det frigitte Skomakerdiket, hvor der er badeplass og rikelig med trær til å ta Tarzanstunt i. Vi snakker her om bading noen få sommerdager i året, utenom dette vil dammen og parken rundt ligge der til rekreasjon for byens innbyggere, og gatene være frigitt til barneutfoldelse.

GUNNAR J. SLETTEHAUG, FORHENVÆRENDE SKANSEBEBOER