I to uker fremover møtes skipsrederiet og gassleverandøren i retten med kjemper som Statoil, Norsk Hydro og BKK i ryggen.

Det hele begynte i november 2001 da haugesundsrederiet Knutsen O.A.S. fikk en intensjonsavtale med Naturgass Vest. Avtalen gikk ut på å bygge og drive et lite gasstankskip for å frakte gass rundt om i Hordaland.

Avtalen gjelder for 15 år med opsjon på ytterligere fem. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi var et av rederiene som tapte tilbudskonkurransen.

Det mener rederiet var feil, og vil nå ha erstatning for tapet. Kravet er begrenset oppad til 26 millioner kroner.

— Vi mener kontrakten i praksis allerede var gitt til Jebsen, og vi mener at Jebsen har gitt et bedre tilbud, både teknisk og økonomisk, sier Pål W. Lorentzen, som representerer bergensrederiet.

Naturgass Vest sin advokat, Tore Lunde, svarer ikke på noen spørsmål vedrørende saken.

— Vi bestrider samtlige krav. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken andre steder enn i retten. Vi har et syn på alt dette, men vil ikke forhåndsprosedere i mediene, sier Lunde.

Begge parter stiller med to advokater hver i saken. Det er satt av to uker.