— Vindretninga gjorde at det ikkje var fare for husa i nærleiken, seier lensmannsbetjent Svein Storebø ved Askøy lensmannskontor. Garasjen inneheldt også eit opphaldsrom, og alle verdiar er gått tapt. Bilen som stod like ved garasjen er fullstendig utbrent.

UTBRENT: Både garasjen og bilen vart totalskadd då det braut ut brann i ein garasje på Hanøy på Askøy i morgontimane laurdag.Foto: Knut Egil Wnag