Det som forundrer meg mest er det faktum at et flertall av mine partikamerater i komiteen var med på denne historieløse handlingen. Vi skal ikke forstyrre krigsminnesmerket sier Thor Brekkeflat til Bergens Tidende fredag 4. april. Byen er ikke stillestående, vi må se fremover, sier Høyres Christopher Brun til samme avis. Ja, det er riktig at byen ikke skal være stillestående.

Vi må være innstilt på forandringer, men på noen punkter må en i en by som Bergen være ekstra varsom, ikke minst gjelder dette endringer i og omkring historiske bygninger.

For denne bygning, Veiten 4, Gestapos hovedkvarter i Bergen, er ikke noen alminnelig forretningsgård i mange bergenseres bevissthet. Bygningen er historisk viktig fordi svært mange gode nordmenn ble torturert og utsatt for varige men i denne bygningen, og ikke minst mistet mange sine liv for den behandling de ble utsatt for.

Etter min vurdering vil nok dette tilbygget til Veiten 4 være krenkende for det minnesmerket som står plassert i rotunden foran bygget.

Flertallets vedtak viser ikke bare historieløshet og mangel på folkeskikk. Det viser òg en total mangel på respekt for dem som står i spissen for organisasjoner som verner om den innsats som mange av våre landsmenn med livet som innsats ga for at vi som de kommende generasjoner skulle få vår frihet. Når en av dem som har tatt mål av seg til bli byrådsleder, Høyres Monica Mæland, gir sin støtte til dette historieløse flertallsvedtak, ja, så kan en undre seg over den mangel på dømmekraft som finnes der i gården. Det sårer ekstra at noen av mine partikamerater utgått fra arbeiderbevegelsen ikke bare gikk imot sitt eget byråd, men også valgte å gi preferanse til et skjenke— og forlystelsessted fremfor å utvise respekt for verdier som norsk arbeiderbevegelse skulle være en del av.

ARNE JAKOBSEN,

FYLLINGSDALEN