Norges Bondelag,

leiar Bjarne Undheim:

Utviklinga der viser ein tendens mot større og færre bruk. Produksjonen av svin og fjørfe har gått ned, medan mjølkeproduksjonen har halde seg på om lag same nivået som før.

Vi skal sjølvsagt vakta oss mot svartmaling, anten det gjeld EU eller WTO, for unge bønder bør ikkje mista motet. Men det er ikkje ringaste tvil om at det vert beinhardt for norske bønder om landet går inn i EU. Også dei beste jordbruksdistrikta her til lands må gjennom tøffe omstillingar. Raknar kornproduksjonen, vil husdyrproduksjonen svi i neste omgang. I Bondelaget har vi førebels rekna ut at ikkje minst produksjon av poteter og kyllingar vil gå harde tider i møte.

Konklusjon: Så lenge vi er utanfor EU, kan vi i det minste stola på at Lars Sponheim og andre politikarar vil stilla opp for at vi skal ha eit visst nivå i norske landbruk. Det er verre å bli prisgitt Brussel og ein landbrukskommissær med namn Franz Fischler.

Forbrukerrådet Trygg mat-ansvarlig Stine Wohl Sem

Vi er allerede blitt snikinnført i EU på matfeltet. De fem-seks siste årene har norske myndigheter valgt å følge EU i ett og alt, noe som har vært desillusjonerende sett med forbrukerøyne. Vi godtar matdirektiver, for eksempel om barnemat, som ikke er tilpasset våre kostholdstradisjoner, men tvert imot være skadelig. Når politikerne velger å svelge alt som kommer fra EU, mener jeg norske forbrukerinteresser vil være bedre tjent med at vi blir medlem. Da vil vi i hvert fall kunne si hva vi mener før beslutninger fattes.

EU-medlemskap er ikke avgjørende for om vi får dårligere smittevern og mer utrygg mat. Utviklingen i retning mer frihandel styres av Verdens Handelsorganisasjon (WTO). På den positive siden har EU gått langt i å legge restriksjoner på genmodifisert mat. På dette og flere andre sikker mat-saker, går hovedkonfliktlinjen mellom EU og USA.

Konklusjon: Forbrukerrådet har ingen posisjon i EU-spørsmålet. Så lenge stortingsflertallet godtar alt som kommer fra Brussel, mener Wohl Sem likevel at medlemskap i det minste gir norske forbrukerinteresser større sjanse for å bli hørt der avgjørelsene fattes.